Picture
Onsdag 9. november arrangerer Fjerde Sektor Norge et morgenseminar med Peter Roland, direktør for GoodCause Ideas. Peter vil dele sine erfaringer fra skjæringspunktet mellom business og gode formål. 

Hensikten til GoodCause Ideas er å starte, drifte og støtte selskaper der hele overskuddet går til gode formål. Suksesser inkluderer GodEl og GodFond.

GodEl ble etablert seks år tilbake og har til sammen donert ca. 14 millioner SEK til gode formål. Bedriften leverer strøm til en billig pris og lar overskuddet gå til veldedighet. I likhet har GodFond med sine to år i drift allerede donert 700.000 SEK. GodFond er et sparealternativ som skal gi sparerne god avkastning mens fondsselskapets avkastning går til veldedighet.

Tid og sted: Litteraturhuset - onsdag 9. november 2011, 08:00-09:15. 

Påmelding: Send kort påmelding på email med navn, tittel og arbeidsplass til styret@fjerdesektor.no

Seminaret er gratis og åpent for alle som synes dette er interessant. Frokost kan kjøpes.

Leave a Reply.