Vårens første strategimøte finner sted i Oslo mandag 26. mars. Styret skal ta strategiske beslutninger som sikrer at Fjerde Sektor Norge når nedsatte målsetninger for inneværende år. Det blir fremlegg med utgangspunkt i styrerepresentantenes hovedansvarsområder og hvordan hvert av disse områdene skal løftes i tiden fremover. Styret vil også konkretisere planene for kommende arrangement. Fjerde Sektor Norge vil øke sin aktivitet og synlighet med både interne og eksterne arrangement. Som flere har etterspurt blir det som følge av dette gode muligheter for mer aktivt medlemskap i organisasjonen utover våren.Leave a Reply.